Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 50 – 17 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Groenlandse kade 16 en 16A in Vinkeveen Het bouwen van een 2 onder 1 kap woning Z/21/190560 03-05-2021
Groenlandse kade 12 in Vinkeveen Vervangende nieuwbouw woonhuis Z/21/189156 08-05-2021
Stationsweg 13 in Wilnis Plaatsen van een dakopbouw Z/21/190539 08-05-2021