Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 51 – 24 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 256 in Vinkeveen Plaatsen van 3 dakkapellen Z/21/189970 16-12-2021
Amsterdamsestraatweg 10 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen op woonhuis Z/21/190977 16-12-2021