Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 52 – 31 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dominee Bleekerhof 33 in Abcoude Wijzigen voorgevel/garage en kapsalon aan huis Z/21/187519 13-12-2021
Gein-Noord 78 in Abcoude Wijzigen achtergevel bijgebouw, overkapping aan voorgevel bijgebouw en verkleinen zwembad Z/21/191221 16-12-2021