U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen (week 21 – 28 mei 2021)

De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen (hierna: VFL) vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 30 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133835.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/657129/CVDR657129_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Wijzigingsverordening

De Raad van De Ronde Venen heeft, in verband met de inwerkingtreding van de VFL, besloten de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2020, Legesverordening De Ronde Venen 2021 en Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015 te wijzigen. Deze besluiten zijn bekend gemaakt op 30 april 2021 en zijn hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133839.html, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133842.html, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133843.html te vinden. de gewijzigde verordeningen zijn te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Algemeen mandaatbesluit 2020.1

Het college van van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten het Algemeen mandaatbesluit 2020.1 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de VFL. 
Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 30 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-133845.html te vinden. Het gewijzigde mandaatbesluit is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/639720/CVDR639720_2.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.