U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021 (week 17 – 30 april 2021)

De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Verordening Raadsenquête De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 13 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-112559.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656560/CVDR656560_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Archiefverordening De Ronde Venen 2021

De raad van De Ronde Venen heeft besloten de Archiefverordening De Ronde Venen 2021 
vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 9 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-110068.html te vinden. De verordening is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656454/CVDR656454_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Beheerregeling informatiebeheer De Ronde Venen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten de Beheerregeling informatiebeheer De Ronde Venen 2021 vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 9 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-110063.html te vinden. De regeling is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/656453/CVDR656453_1.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen vast te stellen. Dit besluit is bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad op 22 april 2021 en is hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-125727.html te vinden. De gewijzigde regeling is hier https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/641042/CVDR641042_2.html te vinden op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.