U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verordeningen (week 1 – 8 januari 2021)

De raad heeft op 16 december 2020 de volgende verordeningen vastgesteld:
-    Verordening watertoeristenbelasting 2021
-    Verordening rioolheffing 2021
-    Legesverordening De Ronde Venen 2021
-    Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
-    Verordening afvalstoffenheffing 2021
-    Verordening hondenbelasting 2021
-    Verordening marktgelden 2021
-    Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
-    Verordening parkeerbelastingen 2021
-    Verordening liggeld woonschepen 2021
-    Verordening toeristenbelasting 2021
-    Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
-    Verordening forensenbelasting 2021
-    Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening De Ronde Venen 2021

Beleidsregels

Het college heeft op 15 december 2020 de Beleidsregels inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten De Ronde Venen 2021 vastgesteld. 

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.