U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 17 – 30 april 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

•    Schildersbedrijf Van Asselen voor het adres:
Spoorlaan 37C in Vinkeveen. De melding heeft betrekking op de opslagloods voor de opslag van verf, gereedschappen, een aanhanger en steigerdelen.

•    Fa. W.P. Kuiper & Zn voor het adres:
Bovenkamp 6 in Abcoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf. Er zijnmomenteel 2 bedrijven, Fa. W. p. Kuiper.& Zn Verhuis- & Transportbedrijf en Opslag en garage Eddy Westland, in het zelfde bedrijfspand gevestigd: Deze 2 bedrijven worden samen gezien als 1 milieu-inrichting. Binnen de inrichting vindt onderhoud plaats aan voertuigen van derden en opslag van gevaarlijke stoffen. Het overige deel van het pand wordt gebruikt voor de opslag van materialen. Aan de buitenzijde van de inrichting is een wasplaats gelegen met een niet gekeurde vloeistofdichte vloer. Hierdoor moet de vloer als vloeistofkerend worden beschouwd. De wasplaats wordt niet meer gebruikt.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.