U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 1 – 8 januari 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

•    VRT International B.V. voor het adres:
Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op vergroten van het opslagterrein door het dempen van een bestaand wateroppervlak (940 m2), het graven van een nieuw wateroppervlak (364 m2) en het compenseren van het resterende wateroppervlak (687 m2).

•    Gebroeders Van Walraven voor het adres:
Nijverheidsweg 26 (ook 17 C en D)  in Mijdrecht. De melding heeft betrekking betreft het bouwen van een nieuw magazijn (750 m2), het slopen van een kantoordeel (250 m2) en het bouwen van een nieuw kantoor met vier verdiepingen (1.000 m2).

•    de Kantine Mijdrecht voor het adres:
Dorpsstraat 42A in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een horeca bedrijf (‘de Kantine Mijdrecht’).

•    Maatschap G.B. Roeleveld en E.G. Roeleveld-Nap voor het adres:
Poelweg 2 in Waverveen. De melding heeft betrekking op het stoppen met het houden van varkens binnen de inrichting. In de nieuwe, gemelde situatie worden er meer melkkoeien, vrouwelijk jongvee en schapen gehouden. In de voormalige varkensstal C vindt in de gemelde situatie opslag plaats.

•    Veehouderij Bouthoorn V.O.F. Waverveen voor het adres:
Botsholsedijk 1 in Waverveen. De melding heeft betrekking op het bouwen van een berging voor hooi, stro en werktuigen. Ook wordt de bestaande werktuigenberging uitgebreid met een opslag voor kleine balen hooi en stro. Het aantal dieren dat binnen de inrichting gehouden wordt wijzigt niet ten opzichte van de eerder gemelde situatie.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088-022 50 00.