Wet Milieubeheer (week 33 – 20 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij de volgende meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•    Jan de Lange Verhuur voor het adres:
Cliffordweg 42 in Waverveen. De melding heeft betrekking op sloop en nieuwbouw van een machineberging.

•    MINC E-Commerce B.V. voor het adres:
Rendementsweg 6 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op de (inpandige) opslag van twee opslagvoorzieningen met ieder een maximale opslagcapaciteit van 2.500 kg en/of liter gevaarlijke stoffen.  

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 0225000.