Wet Milieubeheer (week 46 - 19 november 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

•    Mts. H.M. van den Toorn en M.J. van den Toorn-Poldervaar
voor het adres: Mijdrechtse dwarsweg 12A in Wilnis. De melding heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe werktuigenberging. Uit de plattegrondtekening blijkt dat er ook een dieselolietank en een extra gebouw (gebouw C) binnen het
bedrijf aanwezig zijn.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een vraag heeft over de melding kunt u bellen of mailen met de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit kan via het telefoonnummer 088 – 022 50 00 of u stuurt een mail naar info@odru.nl met het zaaknummer Z/21/187692.