U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wet Milieubeheer (week 6 – 12 februari 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen van:

•    Voor het adres:
Dick de Wit Totaal, Ondernemingsweg 9 in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het
tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafualvan toepassing is. Het puinbreken vindt plaats Het puinbreken zal plaatsvinden in de
periode van 15-02-2021 tot 15-05-2021. De duur van de werkzaamheden zal maximaal één
aaneengesloten werkdag zijn.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk
om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot
12.30 uur en van Í3.30 tot í7.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst via 088 - 022 50 00.