U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Wilnis, verlenging inrichting tijdelijke bouwplaats aan het Dr. J. Severijnplantsoen (week 12 – 26 maart 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 maart 2021 in relatie tot de artikelen 2.10 en 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) de ontheffing tijdelijke bouwplaats van Rutges De Meern aan het Dr. J. Severijnplantsoen 3648 VB in Wilnis hebben verlengd. Door omstandigheden zijn de onderhoudswerkzaamheden in opdracht van GroenWest uitgelopen. De speeltoestellen op het plantsoen zullen bereikbaar blijven en worden afgeschermd van de bouwplaats in verband met de veiligheid.

De ontheffing geldt nu van vrijdag 9 april tot en met zaterdag 31 juli 2021.

•    Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de uitvoerder dhr. E. Boerma van de firma Rutges De Meern via 06 82911043

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. 
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. 
Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Het werkadres:

Dr. J. Severijnplantsoen 3648 VM in Wilnis. 
Ds. W.A. Willemseplantsoen 3648 VL in Wilnis.
Ds. H. ten Brinckplantsoen 3648 VA in Wilnis.