Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 14 - 8 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kerklaan 39 in Vinkeveen Funderingsherstel Z/22/198553 23-03-2022
De Hoef Oostzijde 15 in de Hoef Renovatie monumentale woning en aanbrengen nieuwe fundering Z/22/198580 24-03-2022
Jade 14 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel Z/22/198644 24-03-2022
Geerkade 24 in Wilnis Herbouw wagenschuur Z/22/198670 24-03-2022
Watertuin 49 in Wilnis Bouwen bijgebouw entree/schuur Z/22/198790 28-03-2022
Wethouder van Damlaan 66 in Wilnis Aanbouwen erker aan de voorzijde Z/22/198805 28-03-2022
Baambrugse Zuwe 27 in Vinkeveen Vernieuwen van een brug Z/22/198807 28-03-2022
Perceel A sectie 5858 in Vinkeveen Realiseren parkeerplaats en plaatsen schuurtje Z/22/198808 29-03-2022
Perceel D sectie 692 in Mijdrecht Bouw werkplaats annex leslokaal Z/22/198851 29-03-2022
Angsteloord 27 in Abcoude Vervangen kozijnen voorgevel Z/22/198887 29-03-2022
Burgemeester Padmosweg 106 in Wilnis Plaatsen berging in het achtererfgebied Z/22/198888 30-03-2022
Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Verbouw en uitbreiden van de woning Z/22/198898 30-03-2022
Loopveltweg 57 in Vinkeveen Uitbouwen van de woning Z/22/198897 30-03-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.