Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 15 - 15 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kerkplein 19 in Abcoude Vervangen en vergroten dakopbouw en plaatsen dubbeldeurkozijn in achtergevel van begane grond in pand Z/22/199099 01-04-2022
Tuinderslaan 8 in Mijdrecht Tijdelijke vergunning caravanstalling Z/22/199109 02-04-2022
Roerdomp 43 A in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel Z/22/199265 04-04-2022
Haagwinde 79 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/22/199266 04-04-2022
Steven van Rumelaerstraat 53 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel Z/22/199268 04-04-2022
Achterbos 28R 9 in Vinkeveen Bouw berging Z/22/199387 05-04-2022
de Hoef Westzijde 41 in de Hoef Restauratie wagenschuur Z/22/199376 06-04-2022
Aan het spoor 5a in Mijdrecht (rectificatie van eerder gepubliceerd als Aan het Spoor 78A d.d. 22-03-2022 week 12) Het oprichten van een vrijstaande woning Z/22/197564 10-03-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.