Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 16 - 22 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kastelein 39 in Wilnis Plaatsen open vuilcontainer in verband met plaatsen aanbouw aan woningen Z/22/010166 13-04-2022
Burgemeester Fernhoutlaan 4 in Wilnis Plaatsen van een hijskraan voor hijswerkzaamheden Z/22/010149 13-04-2022
Koningsvaren 59 in Abcoude Aanleggen van een uitweg Z/22/009975 12-04-2022
Pijlstaartlaan 26 in Vinkeveen Aanleggen van een uitweg Z/22/010118 13-04-2022
Burgemeester Padmosweg 42 in Wilnis Plaatsen open vuilcontainer voor bouwafval Z/22/010327 15-04-2022


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.