Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 16 - 22 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Veenmolen 12 in Wilnis Aanleg vlonder aan de waterkant Z/22/199406 06-04-2022
Koppeldijk 16 in Abcoude Uitbreiden en verhogen berging Z/22/199415 07-04-2022
Botshol in Abcoude Kappen van bomen Z/22/199435 07-04-2022
Agaat 9 in Mijdrecht Plaatsen dakkapel op het voordakvlak Z/22/199519 07-04-2022
Valk 7 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel op het voordakvlak Z/22/199522 07-04-2022
in De Ronde Venen Herstel dam Z/22/199643 08-04-2022
Hoogstraat 24 in Abcoude Plaatsen warmtepompen/zonnepanelen Z/22/199646 10-04-2022
Burgemeester Padmosweg 24 in Wilnis Vergroten kelder Z/22/199700 11-04-2022
Voordijk 5 in Abcoude Aanpassen bestaande kozijnindeling uitbouw met nieuw kozijn Z/22/199757 11-04-2022
Watertuin 49 in Wilnis Plaatsen bijgebouw Z/22/199817 12-04-2022
Prinses Beatrixstraat 11 in Baambrugge Plaatsen dakkapel op het voordakvlak Z/22/199821 12-04-2022
Vinkenkade 29 in Vinkeveen Wijzigen planvorming op eerder verleende omgevingsvergunning Z/22/199841 12-04-2022
Baambrugse Zuwe 141 G in Vinkeveen Verbreden van de brug voor Stedin Z/22/199829 13-04-2022
Donkereind 17 in Vinkeveen Uitbreiden woning Z/22/199846 13-04-2022
Veenmolen 1 in Wilnis Voor het maken van een beschoeiing Z/22/199855 13-04-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.