Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 17 - 29 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Waterlelie 45 in Abcoude Plaatsen open vuilcontainer en bouwkeet Z/22/010900 24-04-2022
Herenweg 282 in Vinkeveen Verbreden van een uitweg Z/22/010440 19-04-2022
Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Verbreden van een uitweg Z/22/010668 20-04-2022


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.