Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 19 - 13 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Dorpsstraat 5 in Mijdrecht Woningsplitsing van 4 naar 6 appartementen Z/22/200604 29-04-2022
Pijlstaartlaan 7 in Vinkeveen Interne verbouwing Z/22/200601 29-04-2022
Raadhuisstraat 21 in Wilnis Uitbreiding en verduurzamen woning Z/22/200610 30-04-2022
Herenweg 242 R 62 in Vinkeveen Vervangen oude recreatiewoonboot Z/22/200609 30-04-2022
Hollandse Kade 18 in Abcoude Plaatsen vlaggenmasten Z/22/200642 02-05-2022
Veenmolen 4 in Wilnis Ophogen beschoeiing Z/22/200733 03-05-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.