Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 20 - 20 mei 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Aquamarijn 52 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/200904 05-05-2022
Gein-Noord 53 in Abcoude Herbouw bedrijfswoning Z/22/200877 04-05-2022
Heulweg 22 in Vinkeveen Realiseren van een dakopbouw Z/22/200825 04-05-2022
Gein-Zuid 26 in Abcoude Het bouwen van een rundveestal Z/22/200879 03-05-2022
Van Geijnweg 2 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfspand Z/22/201041 10-05-2022
Baambrugse Zuwe 194 in Vinkeveen Vervangen beschoeiing en damwand en bouw steiger Z/22/201084 10-05-2022
Burgemeester Haitsmaplein 21 in Mijdrecht Huidige dakkapel vervangen Z/22/201088 10-05-2022
Mijdrechtse Zuwe 15 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/201126 11-05-2022
Valk 23 in Vinkeveen (19-04 gepubliceerd geweest als Valk 7 in Vinkeveen)
Rectificatie
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/22/199522  

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.