Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 23 - 10 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Wipmolen 68 in Mijdrecht Aanvraag ontheffing plaatsenvuilcontainer open nabij de Wipmolen 68 te Mijdrecht Z/2022-014049 30-05-2022
Diverse locaties in De Ronde Venen Aanvraag ontheffing plaatsenplaatsing borden en wimpels 1672 op diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen. Z/2022-014641 02-06-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.