Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 25 - 24 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Groeneveltstraat 6 in Baambrugge Plaatsen dakkapel voordakvlak Z/22/203017 08-06-2022
Groeneveltstraat 8 in Baambrugge Plaatsen dakkapel voordakvlak Z/22/203018 08-06-2022
Valk 17 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel voordakvlak Z/22/203181 09-06-2022
Plaswijk 43 in Vinkeveen Nieuwbouw woonhuis Z/22/203261 10-06-2022
Marickenlaan 53 in Wilnis Plaatsen dakkapel voordakvlak Z/22/203289 10-06-2022
Laan van Binnenrust 20 in Abcoude Aanbouwen van de woning Z/22/203298 11-06-2022
Amstelkade 84 in Amstelhoek Het bouwen van een steiger Z/22/203301 11-06-2022
Hoogstraat 24 in Abcoude Kapvergunning boom Z/22/203304 12-06-2022
Bozenhoven 125 in Mijdrecht Bouwen van een dubbel woonhuis Z/22/203374 13-06-2022
Ruwelspad 1 in Abcoude Herbouw (wijziging verg.) Kantine & Kleedkamers Z/22/203352 13-06-2022
Herenweg 289 in Vinkeveen Legaliseren dakkapellen en aanbouw Z/22/203367 13-06-2022
Waverbancken 75 in Vinkeveen Het realiseren van een dakopbouw Z/22/203381 13-06-2022
Plevierenlaan 10 in Vinkeveen Het aanbrengen van dakkapellen en een erker Z/22/203384 13-06-2022
Bozenhoven 125 en 125a in Mijdrecht Op 13 juni 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan de Bozenhoven 125 en 125a te Mijdrecht. Z/22/015479 13-06-2022
Theodorus de Leeuwlaan 13 in Abcoude Op 14 juni 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen hijskraan nabij de Theodorus de Leeuwlaan 13 te Abcoude. Z/22/015595 14-06-2022
Angsteloord 71 in Abcoude Plaatsen dakkapel aan de voor- en achterzijde Z/22/203505 15-06-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.