Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 26 - 1 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Achterbos 125 in Vinkeveen Plaatsen dakkapel woonhuis Z/22/203587 17-6-2022
Muijeveld 79 in Vinkeveen Dakopbouw op de woning Z/22/203653 20-6-2022
Oosterlandweg 40 in Mijdrecht Nieuwbouw bedrijfsruimte Z/22/203710 20-6-2022
Arkenpark Mur 2 in Vinkeveen Vervanging-vergunning woonark Z/22/203723 20-6-2022
Cornelis Beerninckstraat 80 in Mijdrecht Wijziging voorgevelkozijn Z/22/203726 20-6-2022
Kromme Mijdrecht 1 A in de Hoef Buitengevel en dakkapellen schilderen en onderhouden Z/22/203733 21-6-2022
Tienboerenweg 14 in Mijdrecht Uitbreiding van ligboxenstal Z/22/203767 21-6-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.