Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 28 - 15 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Winkeldijk 30 in Abcoude Bestemmingswijziging gedeelte agrarische grond naar woonbestemming Z/22/204384 30-06-2022
Herenweg 126 in Vinkeveen Verbouwing woning Z/22/204414 01-07-2022
Bloemhaven 19 in Vinkeveen Uitbreiding dakopbouw Z/22/204422 01-07-2022
Donkereind 22 in Vinkeveen Plaatsen twee dakkapellen op bijgebouw Z/22/204442 02-07-2022
Achterbos 80 in Vinkeveen Nieuwbouw 2 woningen Z/22/204462 04-07-2022
Baambrugse Zuwe 228 in Vinkeveen Rooien prunus in voortuin (kappen) Z/22/204467 04-07-2022
Nijverheidsweg 18 in Mijdrecht Aanbrengen nieuwe verankerde houten damwandconstructie Z/22/204497 04-07-2022
Industrieweg 45 in Mijdrecht Nieuwe indeling wijziging brandcompartimentering Z/22/204552 05-07-2022
Ruwelspad 1 in Abcoude Tijdelijke huisvesting Z/22/204560 05-07-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.