Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 28 - 15 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Braspenning 7 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen van een vuilcontainer i.v.m een verbouwing Z/2022-018165 10-07-2022
Burgemeester van Trichtlaan 62 in Wilnis Tijdelijk plaatsen van een vuilcontainer i.v.m een verbouwing Z/2022-017750 05-07-2022
Spoorlaan 1 in Abcoude (Enkele parkeervakken van het P&R terreinstation) Tijdelijke opslag voor materiaal voor werken aan het spoor Z/2022-018210 11-07-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.