Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 29 - 22 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Irenestraat 3 E in Wilnis Op 13 juli 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een ontheffing plaatsen. Het neerzetten van de stenen die nodig zijn voor het erf nabij de Irenestraat 3e te Wilnis. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer: 2022-018572.
Bezwaar/beroep:
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze aanvraag/melding. Dat kan pas, als de gemeente een besluit over de aanvraag/melding heeft genomen. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, dan wordt dat eveneens hier gepubliceerd.
Z/2022-018572 13 juli 2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.