Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 2 - 14 januari 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Máximalaan 1 in Vinkeveen Plaatsen van balk in water Z/21/194283 30-12-2021
Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht Ventvergunning patatkraam Z/21/194284 30-12-2021
Koningsvaren 11 in Abcoude Plaatsen nieuwe kozijnen Z/21/194305 31-12-2021
Gagelweg 5 in Wilnis Oprichten van een berging/jongveestal Z/22/194321 03-01-2022
Waverdijk 12 in Waverveen Aanbouw en plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde Z/22/194338 03-01-2022
Vinkenkade 77 R 135 in Vinkeveen Onderheid terras Z/22/194345 04-01-2022
Provinciale weg 11 in Vinkeveen Verplaatsen van de wasstraat en nieuwbouw van een bedrijfsruimte Z/22/194355 04-01-2022


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.