Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 2 - 14 januari 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Pienemanstraat nabij 1 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container voor een verbouwing Z/21/0000099 06-01-2022


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.