Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 30 - 29 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kuyerpad 7 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een container i.v.m een verbouwing Z/2022-018828 18-07-2022
Dukaat 1 in Mijdrecht Aanleggen uitweg Z/2022-018999 20-07-2022
Holendrecht 55 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een containers i.v.m sloopwerkzaamheden van het gebouw Z/2022-019189 22-07-2022
Tuinderslaantje 1 op de kiss + Ride strook in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een container Z/2022-016868 27-06-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.