Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 35 - 2 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Groenlandse kade 2A in Vinkeveen Bouwvergunning Groenlandse kade 2A Z/22/214111 21-8-2022
Nieuwbouw woonhuis Demmerik 122 in Vinkeveen Z/22/214166 22-8-2022
Overkapping terras d.m.v. 4 staanders en een dak Herenweg 171 in Vinkeveen Z/22/214196 23-8-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.