Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 36 - 9 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 112 in Vinkeveen Ontheffing plaatsen vuilcontainer open Z/2022-021757 24 augustus 2022
Zand en jaagpad 18 in Baambrugge Ontheffing plaatsen vuilcontainer open Z/2022-022084 29 augustus 2022
Kwikstaart 44 in Mijdrecht (Nieuwbouwlocatie) Tijdelijke inrichting bouwplaats i.v.m. nieuwbouw Z/2022-022753 5 september 2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.