Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 37 - 16 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Amstelkade 66 in Amstelhoek Plaatsen van dakkapel aan voorzijde woning Z/22/214678 05-09-2022
Raadhuislaan 8 in Mijdrecht Renovatie 37 woningen Mijdrecht Z/22/214741 05-09-2022
Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Groenlandse kade 9 in Vinkeveen Z/22/214804 05-09-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.