Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 43 - 28 oktober 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kievitsheuvel 3 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van vuilcontainer Z/2022-026970 21-10-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.