Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 44 - 4 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Oudhuijzerweg 40 in Wilnis Vervangen van een bestaande hooiberg Z/22/216901 20-10-2022
Veldhuis 2 in Wilnis Restauratie het Veldhuis met achterhuis en zomerhuis Z/22/216912 20-10-2022
't Markvelt 9 in Abcoude Vervangen bestaande dakkapel Z/22/216927 20-10-2022
Demmeriksekade 11 CAR in Vinkeveen Wijzigen in aanbouw zijnde woning Z/22/216997 21-10-2022
Henrick Trajectinusstr 10 in Mijdrecht Het uitbreiden van de woning Z/22/217001 21-10-2022
Piet van Wijngaerdtlaan 60 in Abcoude Het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde Z/22/217010 21-10-2022
Zuwe 10 in Baambrugge Hat aanbrengen van een dakkapel aan de straatzijde Z/22/217120 25-10-2022
Koppelland 11 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/22/217103 25-10-2022
Slotplaats 2 in Abcoude Wijziging aan de zijgevel Z/22/217080 25-10-2022
Dorpsstraat 76 B in Mijdrecht Realiseren van een dakopbouw Z/22/217149 26-10-2022
Demmeriksekade 15 in Vinkeveen Uitbreiding bedrijfsgebouw Z/22/217143 26-10-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.