Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 47 - 25 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Herenweg 212 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een bouwkeet Z/2022-029105 14-11-2022
De Hilt 6 Abcoude Tijdelijk plaatsen van een kraan op de openbare weg voor het hijsen van een dakkapel Z/ 2022-029592 21-11-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.