Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 47 - 25 november 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de Wabo dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Waverveen, sectie B nummer 2162 Vervangen brug Botsholsedwarsweg Z/22/217860 10-11-2022
Waverveense pad 15 D27 en C27 in Vinkeveen Bouw van 2 chalets Z/22/217865 10-11-2022
Meerkoetlaan 72 in Vinkeveen Uitbreiden, verbouwen en verduurzamen woonhuis Z/22/217903 11-11-2022
Meerkoetlaan 45 in Vinkeveen Bouw van een garage op een deel van bestaand terras Z/22/218154 16-11-2022
Oosterlandweg 37 D in Mijdrecht Bestaand kassencomplex deels gesloopt en aangepast Z/22/218145 16-11-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.