Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 51 – 23 december 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Ringdijk t/o nr 7 in Wilnis Aanleggen uitweg Z/2022-031932 16-12-2022
Angsteloord 35 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van container(s) en een bouwkeet i.v.m een verbouwing Z/2022-031970 16-12-2022
Burgermeester de Beaufortlaan 10 in Abcoude Tijdelijk plaatsen van een vrachtwagen met hijskraan i.v.m. plaatsen van dakkapel Z/2022-031967 16-12-2022

 

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.