Aanpassing bebouwde kommen Amstelhoek en Vinkeveen

De raad heeft op 16 december 2021 besloten de bebouwde komgrens van Amstelhoek en  de bebouwde komgrens van Vinkeveen aan te passen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-478153.html . 

Intrekkingsbesluit Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 besloten het Besluit mandaat Subsidieregeling Subsidie groene daken en gevels 2020 in te trekken. Het besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-465970.html

Algemeen mandaatbesluit 2022.1

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente De Ronde Venen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, hebben op 14 december 2021 het Algemeen mandaatbesluit 2022.1 vast gesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-471835.html
Het mandaatbesluit is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668870/1 

Besluit mandaat, machtiging en volmacht in verband met Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 23 november 2021 het Besluit mandaat, machtiging en volmacht in verband met Wet wijziging woonplaatsbeginsel vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-468802.html  en is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668416/1 

Tarieventabel 2022 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2021 de tarieventabel 2022 vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-479295.html en is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670388/1 

1e wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen

De raad heeft op 16 december 2021 besloten de Huisvestingsverordening te wijzigen. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-464922.html. Het wijzigingsbesluit is op 1 januari 2022 in werking getreden en de gewijzigde huisvestingsverordening is hier te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625254/2 

Officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.