Bekendmaking hoogte subsidieplafond gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2022 (week 2 – 14 januari 2022)

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat door de gemeenteraad is besloten het subsidieplafond voor het jaar 2021, conform artikel 2 lid 2 van de 1e wijziging Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2015, vast te stellen op € 27.800,-. Dit is het bedrag dat voor het komend jaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van instandhoudingssubsidies. 

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en (benoemde) beeldbepalende panden kunnen subsidie aanvragen voor restauratie of onderhoud.  Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen, zoals gespecificeerd in de verordening. 

De te ontvangen subsidie voor de instandhouding bedraagt:
Maximaal € 6.500,-.voor gebouwen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument;
Maximaal € 3.000,- voor gebouwen die zijn aangewezen als beeldbepalend pand; 
Maximaal € 2.000,- voor andere objecten, geen gebouw zijnde. 

Bij grootschalig funderingsherstel bedraagt de mogelijke extra subsidie: 
Maximaal € 10.000,- voor gemeentelijke monumenten;  
Maximaal € 5.000,-   voor geregistreerde beeldbepalende panden.  

Voor het aanvragen van de subsidie is er een speciaal aanvraagformulier, dat te vinden is via de gemeentelijke website:  https://gemeente.derondevenen.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_verbouwen_en_slopen/Monumenten/Financi_le_regeling_voor_een_monument_aanvragen

Algemene informatie over monumenten is ook te vinden via www.monumenten.nl.
De volledige tekst met toelichting van de 1e wijziging Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden De Ronde Venen 2015 is gepubliceerd op  www.overheid.nl , optie ‘Lokale wet- en regelgeving’, uw 4 postcode-cijfers en zoeken op titel Subsidieverordening monumenten.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar cultuurhistorie@derondevenen.nl of u kunt via het Klant Contact Centrum van de gemeente (0297 – 29 16 16) terecht bij de medewerker cultuurhistorie.