Besluit Alcoholwet- en exploitatievergunning (week 16 – 22 april 2022)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde Alcoholwet- en exploitatievergunning is verleend:
-      Herenweg 144F, 3645 DT in Vinkeveen is verleend op 12 april 2022 (verzenddatum 12 april 2022).

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 -  29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.