Besluit exploitatievergunning (week 16 – 22 april 2022)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een exploitatievergunning is verleend:
-      Dorpsstraat 65, 3641 EB in Mijdrecht is verleend op 13 april 2022 (verzenddatum 13 april 2022).

De vergunning ligt ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 – 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht