Mandaatbesluit vaststellen LIOR

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022 het Mandaatbesluit LIOR vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-163069.html Het mandaatbesluit is eveneens te vinden op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Officiële publicatie op www.officielebekendmakingen.nl

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatsen we deze informatie ook op de gemeentepagina. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad). Op lokaleregelgeving.overheid.nl vindt u onze beleidsregels en verordeningen die op dit moment gelden.