Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager (week 1 – 7 januari 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen, ingetrokken door aanvrager
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 21-12-2021
Industrieweg 56A in Mijdrecht Gebruik van sportschool naar sportschool met catering Z/21/192099 22-12-2021