Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 23 - 10 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Mijdrechtse Zuwe 15 in Mijdrecht het vergroten van de dakkapel op het voordakvlak Z/22/200163 30-05-2022
Mijdrechtse Zuwe 45 in Amstelhoek het (tijdelijk) plaatsen van een bboxx Tower op het voorterrein van tankstation Z/22/197340 01-06-2022