Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 24 - 17 juni 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
in De Ronde Venen (kadastrale sectie D, perceelnummer 1143) Het herstel van een dam Z/22/199643 02-06-2022