Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 26 - 1 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 128 C in Vinkeveen Het vergroten van de woning en het wijzigen van de kozijnen en het voorportaal Z/22/199966 22-06-2022
Heulweg 22 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/22/200825 22-06-2022