Vanaf gistermiddag 17:00 uur wordt er spoedonderhoud gepleegd aan de performance van de website. Vandaag vindt er ook onderhoud plaats. Tijdens het onderhoud blijft het mogelijk om zaken te doen via DigiD en/of eHerkenning. Mogelijk kan dit vanwege het onderhoud wat langer duren dan gewoonlijk.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 30 - 29 juli 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Stationsstraat 12 in Abcoude Het plaatsen van zonnepanelen Z/22/202828 20-07-2022
Stationsstraat 12 in Abcoude Het aanbrengen van een installatie met warmtepomp Z/22/202728 20-07-2022