Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 37 - 16 september 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 242 R-62 in Vinkeveen Het vervangen van de woonboot Z/22/200609 02-09-2022