Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 43 - 28 oktober 2022)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Gein-Noord 80 Abcoude Zonnepanelen Koetshuis Z/22/214362 20-10-2022
Wilgenlaan 11 in Vinkeveen Legalisatie steiger Z/22/214294 20-10-2022