Publicatie Verkeersbesluit (week 22 - 3 juni 2022)

Datum van bekendmaking: 3 juni 2022
Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein bij de begraafplaats.
Locatie: Bijdorplaan 3 in Abcoude

Aanleiding
Er is voor het adres Bijdorplaan 3 in Abcoude een aanvraag gedaan voor het creëren van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein nabij de begraafplaats. Daarnaast wil de gemeente mindervaliden in staat stellen om een actief en mobiel leven te leiden. 


Besluit
Op grond van voorstaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij de begraafplaats op het parkeerterrein aan Bijdorplaan 3 in Abcoude. Dit betreft het parkeervak dat zo dicht mogelijk gelegen is bij de ingang van de begraafplaats. Het parkeervak wordt gereserveerd middels het plaatsen van een bord, conform model E6 van bijlage 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.