Verleende omgevingsvergunningen (week 14 - 8 april 2022)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pijlstaartlaan 52 in Vinkeveen Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/22/004914 04-04-2022
Pijlstaartlaan 30 in Vinkeveen Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/22/005847 04-04-2022
Veldweg in Waverveen Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/22/008624 04-04-2022
Burgemeester Haitsmaplein 7 in Mijdrecht Plaatsen 2 hoogwerkers voor een verbouwing woning voor de periode 30 mei t/m 20 juni 2022 Z/22/004824 30-03-2022
Reiger 9 in Mijdrecht Plaatsen open vuilcontainer voor een verbouwing woning voor de periode 1 april t/m 11 april 2022 Z/22/008520 04-04-2022

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.